Підручники для школи
   

Семінари, конференції, педради

 

УКРАЇНА

ВІДДІЛ  ОСВІТИ   ЦАРИЧАНСЬКОЇ  РДА

ЮР’ЇВСЬКАЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І  СТУПЕНя

вул. Жукова,3,  с. Юр’ївка,  51020,  тел. (290) 6-71-48

сайт: http://jurashool.dnepredu.com

email: jurashool@ukr.net

 

 

 

 

 

ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА. «ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лютого  2014 року

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                  

ЗавідуючаКЗ «Районний

методичнийкабінет» 

 Царичанської районної ради

___________________Н.М.Полупанова

«17»  лютого    2014 року

 

 

 

ПЛАН

 

 

І. Теоретичний блок

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.

Хорольська Л.О., вчитель хімії та біології

Юр’ївської ЗОШ І-ступеня

 

 

ІІ. Практичний блок

1.     Медіа – презентація досвіду роботи вчителя хімії та біології

Хорольської Л.О.

2.     Групова навчальна діяльність на уроках хімії та біології

8 клас (план-конспект уроку).

3.     Практичні завдання для вчителів хімії та біології.

 

 

ІІІ.Інтернет-коментарі

1.     Методичні рекомендації щодо організації групової навчальної діяльності.

                                                Методист РМК Сагайдак В.А.

 

2.     Підведення підсумків роботи семінару та обговорення індивідуальних завдань.

3.     Планування випуску   альманаху РМО за результатами інтернет-семінарів з біології та хімії у 2013-2014 році.

Керівник РМО вчителів біології та хімії Сапай Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Теоретичний блок

Хорольська Л.О., вчитель хімії та біології

Юр’ївської ЗОШ І ступеня

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

 

 
 

.

Не згасає вогонь у розумових очах

І з роками яснішпламеніє.

Ти тримаєш дитячі серця у руках,

Ти тримаєш планети надію. 

                                                            Ти тримаєш планети надію.  Ти тримаєш дитячі серця у руках,

                                                            Ти тримаєш планети надію.  Ти тримаєш планети надію.  Ти тримаєш планети надію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видатний психолог ХХ століття Л. С. Виготський наочно охарактеризував ситуацію різних способів навчання, запитавши: «Що важливіше – нагодувати з ложки житину чи навчити її їсти?». Щоб навчити дитину мислити, треба навчити її діяти, причому діяти з навчальним матеріалом свідомо. Дослідження останніх десятиріч переконливо свідчать, що діалогічна форма спілкування вчителя з учнями між собою в умовах групової пошукової діяльності дає можливість розвивати не тільки мислення дитини, а й навчити її спілкуватися, оволодіти способами співпраці в процесі розв′язання навчальних завдань.

Потреби життя,  шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України «Про освіту», Державною національною доктриною розвитку освіти  України в ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти ми маємо здійснити кардинальний перехід від традиційного інформаційно–пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до особистісно–розвиваючого, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й способи навчальної діяльності, розвиток творчої особистості учнів.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно–розвиваючого навчання суттєво змінюється режисура уроку.

Зодчий будує храм та палаци. Композитор пише музичні твори, художник – картини… А вчитель, якщо він не «урокодавець», а творець, створює урок як твір педагогічної майстерності, створює його для дітей й разом із дітьми.

Модернізація освіти передбачає формування у школярів соціальних навичок і, насамперед, спільну працю в парах, у групах.Така навчальна співпраця виховує в учнів повагу до інших,уміння дати оцінку роботі інших або висловлювати з цього приводу критичні зауваження змінити свою думку в разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи. Для цього треба перетворити урок у школі на урок мислення – спілкування,урок – діалог.

   Працюючи над проблемою «організація групової навчальної діяльності на уроках хімії та біології в умовах особистісно-орієнтованого навчання»,переконуюсь,що групова робота на уроці – це форма організації навчання на основі співробітництва зі спільною метою і чітко розподіленими завданнями для кожного учня,навчає дітей співпрацювати,співпереживати у колективі.Діти вчаться творчо мислити,оцінювати свої можливості і результати праці.Для такої роботи на уроці всі класи поділено на групи.Кожна група – різнорівнева.Має свою назву і девіз.В такому складі працюють протягом навчального року. Перед початком роботи групи отримують картки з назвою відповідної ролі,яку вони мають  розподілити між собою й виконувати під час роботи в групах:спікер,секретар,консультант,доповідач.

   При використанні  технології колективно – групового навчання  я помітила,що така методика більше і краще дає можливість учням спілкуватися,висловлювати власну думку,приймати рішення,виділяти головне,аналізувати ситуацію. Дуже ефективним  методомє «Мозкова атака» якоюя користуюсь при проведенні актуалізації опорних знань і вмінь учнів. Такий метод дає змогу учням використовувати свої інтелектуальні можливості для швидкого та ефективного виконання завдання. На етапі вивчення нового матеріалу я використовую прийом «Джигсоу» - стратегія, при якій учні працюють у групах,вивчаючи окреме питання. Після проведення досліджень кожна група складає свій малюнок,схему і представляє її всьому класу. При цьому відбувається спільне засвоєння великої кількості інформації за короткий час.

   Під час вивчення теми «Вплив алкоголю,наркотиків і токсинів на нервову систему і поведінку людини» працювало 4 групи:

І група – досліджувала проблему впливу алкоголю.

ІІ група – досліджувала проблему впливу наркотиків.

ІІІ група – досліджувала проблему впливу токсичних речовин.

ІV група – соціальні наслідки і профілактику.

   Працюючи в групі, у нагороду за вміння слухати та співпрацювати учні отримують колективну мудрість інших.

    На уроках часто застосовую таку стратегію навчання як асоціювання, в ході якої учні вільно і відкрито висловлюють свої думки,здійснюють зв’язки між окремими поняттями.Така робота спонукає учнів до саморозвитку,самоосвіти,продуктивної діяльності. Цю роботу я проводжу в такій послідовності :

·            записую центральне поняття на дошці;

·            учні записують всі поняття,пов’язанні з центральним словом;

·            разом або вибірково встановлюємо зв’язки.

   Досвід роботи показує,що навчання буде дієвим і корисним тільки тоді,коли учні будуть зацікавленні в опрацюванні матеріалу. Щоб формувати постійну зацікавленість учнів у вивченні предмета,бажання пізнавати нове,створювати умови для розвитку і саморозвитку дітей я практикую творчі завдання учням,  а саме:складання  кросвордів, ребусів, повідомлення  з  народних  скарбниць(загадки, легенди,  прислів’я, бувальщини  про  тварин і рослин), казок-загадок, тестів,різновидів  біологічних  диктантів; закінчити  речення,  вставити  пропущенні слова,  «Так чи ні?» Такі  завдання  в  більшості  учні  виконують  методом « Завдання  в  конверті». Всі творчі роботи діти виконують вдома,поміщають у конверт,а на уроці при АОЗ групи обмінюються конвертами і виконують завдання,яке пропонують одне одному.

   Організовую у групах різні форми роботи: обговорення проблем,пошук ідей,створення проекту. Застосування таких технологій сприяє розвитку критичного мислення,здатності аналізувати, зіставляти ситуації,приймати рішення. На своїх уроках ми часто з учнями граємо. Девіз таких уроків: «Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості». Я використовую імітаційні сюжетно – рольові ігри,ігри-подорожі. Імітаційні ігри можна використовувати,коли вивчаються процеси,явища. Ігри – подорожі подобаються учням 7 класу. Так, вивчаючи тему «Папоротеподібні», здійснюємо подорож від станції до станції, при цьому учні  не тільки вивчають особливості будови і життєдіяльності папоротеподібних, а й знайомляться з традиціями та обрядами українського народу, його культурною спадщиною. Сюжетно – рольові ігри я використовую при проведенні уроків у 9 класі. Виконуючи ролі представників різних соціальних груп, учні відстоюють позиції свого персонажу та висловлюють свої точки зору щодо проблеми,а також з’ясовують її соціальну значимість. Так, при вивченні тем «Терморегуляція», «Дихання», «Харчування і травлення», учні виступають у ролі лікаря,пацієнта,еколога,юриста. Вивчаючи теми, учні не тільки оволодівають теоретичними знаннями,а й вчаться надавати першу допомогу у разі ушкодження певної системи,отримують велику кількість корисних життєвих порад.

    Я вважаю, що   одна  із моїх важливих задач – навчити дітей дискутувати. В цьому мені допомагають такі інтерактивні технології як метод «Прес», «Займи позицію». Під час таких уроків ми ведемо широке обговорення спірних питань. Цінність таких технологій полягає в тому,що вони сприяють розвитку особистісних якостей,творчих  здібностей,розвитку критичного мислення, здатності аналізувати питання,вміння висловлювати свою думку і чітко дотримувати її.

 Велике позитивне значення у відтворенні вивченого матеріалу мають опорні схеми. Учні з низьким рівнем знань за допомогою опорної схеми легше відтворюють у своїй пам’яті вивчене раніше. Групи складають опорні схеми нового матеріалу на уроці, або ж сильніші учні отримують домашні завдання скласти опорні схеми по даній темі.

Розвитку мислення найбільше сприяє використання проблемного методу навчання. Проблемне навчання ставить учня в активну позицію. Використання проблемних ситуацій сприяє розвитку не стандартного мислення й здатність до самостійного мислення. При вирішенні проблемних запитань я використовую технологію «Два – чотири – всі разом» або технологію «Карусель». Ці технології дають чудову можливість дітям для їхнього саморозвитку.

Велика увага приділяється самостійній роботі учнів на уроці. Щоб ця робота була більш ефективнішою, використовую «метод позначки». Він дає можливість по новому працювати з текстом – повторити вже відоме, виділити нове, визначити питання для поглиблення й розширення знань тощо.

Обов’язковим прийомом при вивченні біології є робота з «Біологічною платформою», яку застосовую на уроках, коли вивчаємо значення даного типу тварин у природі і житті людини.

Мультимедіа є новою інформаційною технологією,тобто сукупність прийомів, методів,способів продукування,обробки,зберігання і передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт –дисків. Важко заперечити,що майбутнє за системою навчання,яке вкладається в схему «Учитель – технологія-вчитель», за якої вчитель перетворюється на вчителя – методолога,технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. Тобто, якщо  в навчальному процесі,що виконується за схемою «Учень-учитель-підручник», з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці вчителя суттєво зміниться; основним стає не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів. Тобто величезний дидактичний потенціал використання інформаційних технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов,якщо провідна роль у навчальному виховному належатиме вчителю. А комп’ютер буде виступати не тільки потужним засобом, а й повною мірою третім партнером у педагогічній взаємодії. Застосовую мультимедійні засоби, виконуючи практичні, лабораторні роботи, тестові завдання, демонстрації та підсумкові уроки по темах.

   Таким чином, використання групової діяльності дозволяє максимально підвищити  ефективність навчально–виховного процесу.

Я часто думаю над тим, як зробити так,щоб дітям було цікаво вчитися. Які шляхи досягнення цієї мети? Переконана,що якщо мету позначити крапкою, то промені, які можна провести до неї,означатимуть імовірну кількість шляхів досягнення мети.

  Тому розмова про методи,навчальні технології, в тому числі про варіативність організаційних форм навчання, є невичерпною. Навчити учнів фантазувати,дивуватися,проявляти цікавість,подив,долати невпевненість,повірити в себе,бути творчим,вміти самостійно і критично мислити, вміти окреслювати проблеми і вирішувати їх,пережити відкриття – мета моя і я впевнена, мета кожного вчителя.

 

 

ІІ. Практичний блок

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ БІОЛОГІЇ У 8 КЛАСІ

 

Тема.Тематичне оцінювання. Клас Земноводні. Клас Плазуни.

 

Мета:

узагальнити знання учнів з даної теми;

розвивати навички логічного мислення: порівнювати, аналізувати , узагальнювати;

виховувати любов до природи,формувати екологічне мислення.

 

Обладнання:таблиці «Зовнішня будова земноводних», «Розвиток земноводних», «Зовнішня будова та різноманітність плазунів», опорні схеми, «Завдання у конверті», роздатковий матеріал до гри «Біла ворона», картки з біологічними термінами, екологічні задачі, «Розмальовка», «Біологічна платформа», «Червона книга»,  плакат «Різноманітність плазунів та земноводних»,підручник,ІКТ.

 

Тип уроку:узагальнення знань

 

Форма роботи: індивідуальна, робота парами, групами, колективна робота.

 

Хід уроку

 

І Актуалізація уваги учнів.

 

Вступне слово учителя(Метод Амонашвілі)

П.МНД

Ш.Узагальнення та систематизація знань учнів з теми

1.Місце плазунів у системі живої природи.

Гра «Знайди свою пару» (з використанням карток)

2.   «Завдання у конверті»-діти вдома готують по 2 питання по класу Земноводні та класу Плазуни» (внутрішнє коло- земноводні,зовнішнє коло- плазуни)

Технологія «Карусель»

3.Повторення основних понять і термінів-сіра речовина або кора яйцеживонародження, мале коло кровообігу,велике коло

Метод «Ланцюжок». Гра «Класне лото» з використанням прийому «Відстрочена відповідь».Індивідуальна робота.

4.Будова скелета

                   І група

              Хребет (Плазуни)

 

               ?     ?      ?       ?           ?

Робота групами Метод «Своя опора», прийом

«Озвучити-?»Використання ІКТ

                         ІІ група

Скелет вільних (задніх) кінцівок

 

                   ?     ?      ?

 

                    ІІІ група

Скелет поясу передніх кінцівок

 

 
 
 

 


                     ?         ?

-вказати на рівень ускладненості в будові

 

5.Проблемні запитання (травна система, зовнішня будова і покриви, кровоносна система)

                          І група

1.     Порівняйте особливості покривів земноводних і плазунів.

              ІІ група

1.     Порівняйте травні системи земноводних і плазунів,вкажіть  рівень ускладненості.

            ІІІ група

1.     Вказати на відмінності кровоносної системи.Довести чому ці

Робота групами. Прийом «Коло ідей».

6.З’суємо,які органи відносяться до нервової, дихальної,видільної системи та органів чуття методом «Розмальовка»:

- на картках зафарбувати:

червоним кольором –нервову систему,

синім-дихальну,зеленим-видільну.

Робота групами, метод «Розмальовка»

7.Екологічні задачі .Наприклад: В Україні водиться жаба – повитуха. Самка відкладає до 150 ікринок,які утворюють два шнури. Самець  намотує їх на задні ноги і носить ікру до виходу пуголовка. Жаба звичайна відкладає до 7000 ікринок .Чим можна пояснити таку різницю у кількості ікри у споріднених видів. 

Використання ІКТ

Метод «Два-чотири-разом»

8. «Цікавинки»-творчі випереджальні завдання дітям(діти з додаткових джерел готують цікаву інформацію про представників даних класів).

Індивідуальна робота

9. «Біологічна платформа»

знищувати            охороняти  ++

+++++++++(групи наводять аргументи,чому треба охороняти чи знищувати ,коментуючи кожний+)

Робота в групах метод «Біологічна платформа»

10.Червона книга України (на дошці вивішуються види земноводних та плазунів ,які занесені до Червоної книги)

Робота з таблицею,використання ІКТ.

ІV.Заключне слово вчителя

 

V.Підсумки уроку та оцінюваннязнань

 

Протягом уроку діти за правильну відповідь отримували зелений листочок, який оцінювався  в 1бал,а за неповну відповідь -  жовтий листочок-0,5б.

В кінці уроку діти здають конверти з листочками, і вчитель по їх кількості проводить оцінювання.

 

 

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯМ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ "Впровадження групової навчальної діяльності на уроках біології та хімії»

Авторські розробки уроків, вправ, мультимедійного супроводу, дидактичних матеріалів

 

п\п

Школа

Клас

Тема уроку

1.

Бабайківська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Інтегрований урок «Роль хімії у житті суспільства»

2.

Залеліївська ЗОШ І – ІІ ст..

9

Завдання для тематичного оцінювання по темі «Опора і рух»

3.

Китайгородська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Використання опорних схем при вивчені теми «Кров і кровообіг»

4.

Лисківська ЗОШ І-ІІ ст..

9

Різнорівневе тестування по темі «Дихання»

5.

Ляшківська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Приклади розв’язування розрахункових задач по темі «Розчини»

6.

Могилівська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Узагальнюючий урок по темі «Виділення»

7.

Могилівська ЗОШ І-ІІ ст..

9

Мультимедійна підтримка при вивчені теми «Нервова система»

8.

Молодіжнянська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Узагальнюючий урок по темі «Хімічні реакції»

9.

Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Тести для перевірки знань по темі «Хімічні реакції»

10.

Новопідкряжська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

Інтерактивні ігри при вивчені теми «Кров і кровообіг»

11.

Преображенська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Мультимедійна підтримка уроків по темі «Розмноження та розвиток людини»

12.

Прядівська ЗОШ І-ІІІ ст..

8

Урок-семінар по темі «Хімічний зв'язок»

13.

Рудківська ЗОШ І-ІІст.

8

Мультимедійна підтримка уроків по темі «Кислоти. Основи» (презентація)

14.

Царичанська ЗОШ І-ІІІ ст..

9

Узагальнюючий урок з мультимедійною підтримкою по темі «Типи хімічних реакцій»

15.

Царичанська ЗОШ І-ІІ ст..

8

Різновиди хімічних диктантів при вивченні  теми  «Основні класи неорганічних сполук»

16.

Цибульківська ЗОШ І-ІІ ст..

9

Мультимедійна підтримка уроків по темі «Дихання»

 

 

 

Методичні рекомендації педагогам щодо організації групової роботи на уроках

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюйінтересдітей до нового.

3. Заохочуйоперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішуєдослідницькізавдання.

4. Вчидітейсистематичнійсамооцінцікожної думки.

Ніколи не відкидайїї.

5. Виробляй у дітейтерпиместавлення до нових понять, думок.

6. Не вимагайзапам'ятовування схем, таблиць, формул, односторонньогорішення, де є багатоваріативніспособи.

7. Культивуйтворчу атмосферу - учніповинні знати, щотворчіпропозиції, думки класзустрічає з визнанням, приймаєїх, використовує.

8. Вчидітейцінувативласні та чужі думки. Важливофіксуватиїх в блокноті.

9. Іноді ровесники ставляться до здібнихдітейагресивно, ценеобхіднопопередити. Найкращимзасобом є поясненняздібному, щоце характерно, і розвивати у ньоготерпимість і впевненість.

10. Пропонуйцікавіфакти, випадки, технічні та науковіідеї.

11. Розсіюй страх у талановитихдітей.

12. Стимулюй і підтримуйініціативуучнів, самостійність. Підкидайпроекти, якіможутьзахоплювати.

13. Створюйпроблемніситуації, щовимагаютьальтернативи, прогнозування, уяви.

14. Створюй в школіперіодитворчоїактивності, аджебагатогогеніальнихрішеньз'являється в такий момент.

15. Допомагайоволодіватитехнічнимизасобами для записів.

16. Розвивайкритичнесприйняттядійсності.

17. Вчидоводитипочинаннядологічногозавершення.

18. Впливайособистим прикладом.

19. Під час занять чіткоконтролюйдосягнутірезультати та давай завданняпідвищеноїскладності, створюйситуаціїсамоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20. Залучай до роботи з розробки та впровадженнявласнихтворчихзадумів та ініціатив, створюйситуаціївільноговибору і відповідальності за обранерішення.

21. Використовуйтворчудіяльністьвихованців при проведеннірізнихвидівмасовихзаходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22. Під час опрацюванняпрограмовогоматеріалу залучай до творчоїпошуковоїроботи з використаннямвипереджувальнихзавдань, створюйрозвиваючіситуації.

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24. Відзначайдосягненнявихованців, підтримуй та стимулюйактивність, ініціативу, пошук.

25. Пам'ятай, щоучень "...це не посудина, яку потрібнонаповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).