Підручники для школи
   

Управління

 

 

                          

           На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення освітньої  системи, насамперед виходить з таких позицій:

 
  визнання того, що школа - навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та  забезпечувати освітні потреби села в першу чергу.
  школа має бути конкурентоздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.