Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Нормативні документи

 Закон України про освіту,Закон України про загальну середню освіту,кодекс учня.

Юр’ївська ЗОШ І – ІІ ступенів

 

                                             Форма

№ 83 – РВК

 

 

                                                        2013 – 2014 навчальний рік

 

     І. Список випускників, що вступили до педагогічних закладів станом на

01.09.2013 р.

 

Всього

З них за цільовими направленнями

Школа

Назва вузу

Факультет

Кількість

-

-

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

ІІ. Список вчителів, що не мають педагогічної освіти

 

з/п

ПІП

Дата

народж.

Школа

Дата призначення на посаду

Стаж

Посада

Освіта

Дата остан.

атест.

Ріш.

атест.

коміс.

Навч.

заоч.

 

                 

ац.

 

ІІІ. Список вчителів, що працюють не за фахом станом на 01.09.2013р.

 

№ п/п

ПІП

Школа

Спеціальність за освітою

Що викладає

 

       

 

ІV. Список вчителів заочників станом на 01.09.2013р.

№ п/п

Школа

Кількість

1.

Юр’ївська ЗОШ І – ІІ ступенів

3

 

V. Дані про вчителів заочників станом на 01.09.2013 р.

 

№ п/п

ВУЗ

Факультет

Кількість

 

     

 

VІ. Список молодих вчителів станом на 01.09.2013 р.

 

№ п/п

ПІП

Школа

Предмет

Стаж

 

       

 

VІІ. Список вчителів, що перебувають у декретній відпустці станом на 01.09.2013 р.

 

№ п/п

Школа

Кількість

1.

Юр’ївська ЗОШ  І – ІІ ступенів

2

 

 

VІІІ. Дані про працюючих пенсіонерів станом на 01.09.2013 р.

 

 

№ п/п

Школа

Кількість

1.

Юр’ївська ЗОШ  І – ІІ ступенів

2

 

ІХ. Моральне стимулювання працівників Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

 

   Знак «Відмінник освіти України»  - 1

   Педагогічне звання:

   «Вчитель - методист» - 1

   «Старший вчитель» - 1

     Грамота МО і науки України – 2

     Державні нагороди – 1

 

Х. Забезпеченість житлом педпрацівників Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

станом на 01.09.2013р.

 

№ п/п

В галузі на одержання житла

Всього

З них молодих спеціалістів

1.

Забезпечення житлом :

- власний будинок

                 - квартира

                 - гуртожиток

                 - наймане житло

                 - проживає з батьками

       хто отримав:

 

8

1

-

2

2

 

-

-

-

2

-

ХІ. Інші дані про педагогічних працівників Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

станом на 01.09.2013 р.

Учительські династії  -         -

Учасники ВВв              -         -

Ліквідатори ЧАЕС      -         -

ХІІ. Дані про плинність кадрів станом на 01.09.2011 р.

 

 

Всього

З них молодих спеціалістів

Прибуло з 01.09.2013 р.

3

2

Вибуло за 2010– 2013рр.

1

-

Причина вибуття:

-

-

1. На військову службу

-

-

2. Через відсутність навантаження

-

-

3. Через відсутність житла

-

-

4. На пенсію

а) за вислугою років

б) за віком

 

 

1

-

 

-

5.По догляду за дитиною

1

1

6. Інші причини

-

-

 

ХІІ. Інформація про вибуття молодих спеціалістів

                  

№ п/п

Назва школи

ПІП

Освіта, спеціальність

Посада

Навантаження

Забезпеченість житлом

Дата прибуття

1.

Юр’ївська ЗОШ

І – ІІ ступенів

-

-

-

-

-

-

 

ХІV. Інформація про звільнення молодих спеціалістів

 

Школа

Кількість

Причини

Юр’ївська ЗОШ  І – ІІ ступенів

-

-

 

ХV. Плинність керівників кадрів

 

№ п/п

Назва школи

ПІП директора, заступника

Посада

Дата звільнення

Причини звільнення

1.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

ОБЛІК НАГОРОДЖЕНИХ  ПРАЦЮЮЧИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ ТА СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

( без закладів обласного підпорядкування)

Станом на 01.10.2011 р.

№ п/п

Назва міст та районів

Нагрудний знак „Антон Макаренко”

Нагрудний знак „Василь Сухомлинський”

Нагрудний знак „Відмінник освіти”

Нагрудний знак „За розвиток регіону”

Нагрудний знак „Софія Русова”

Почесна грамота МОН України

Лауреат обласної педагогічної премії

Подяка голови облдержадміністрації

Подяка обласної ради

Почесна грамота облдержадміністрації

Почесна грамота облради

Заслужений вчитель України

Грамота головного управління

Заслужений працівник освіти України

Заслужений діяч науки і техніки України

1.

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

-

-

1

-

-

2

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

 

ОБЛІК НАГОРОДЖЕНИХ  ПРАЦЮЮЧИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ ТА СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

( без закладів обласного підпорядкування)

Станом на 01.10.2011р.

№ п/п

Назва міст та районів

Орден княгині Ольги ІІ ступеня

Подяка міського голови, голови райдержадміністрації

Грамота виконкому

Міська педагогічна премія ім..Рябикіної

Заслужений працівник фізичної культури

Орден „За заслуги І ступеня”

Орден „За заслуги ІІ ступеня”

Орден „За заслуги ІІІ ступеня”

Герой соціалістичної праці

Почесна грамота Кабінету Міністрів України

Подяка Кабінету Міністрів України

Почесна грамота Верховної Ради України

Подяка Верховної Ради України

Подяка Президента України

 

ПРИБУТТЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В 2013\2014 н.р.

Місто, район

Українська мова та література

Російська мова (зарубіжна)

Зарубіжна література

Історія

Фізика

 

 

Математика

Основи інформатики

Хімія

Географія

Біологія

Англійська мова

Німецька мова

французька

Музика

ОТМ

Фізкультура

Трудове навчання

Практичний-психолог

Соціальний педагог

Початкове навчання

Вихователі ГПД

Педагог-організатор

Керівник гуртка

Майстри виробничого

Навчання

Вихователь ДНЗ

Вчитель дифектолог

ВСЬОГО:

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

        -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

       2

-

-

-

-

-

-

2

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ УГОД З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ В 2013 РОЦІ (зразок)

№ п/п

Прізвище,ім’я, по батькові випускника

Назва вищого навчального закладу, який закінчив випускник

Адреса та назва навчального закладу, до якого прибув випускник

Посада, на яку прибув молодий спеціаліст

1

2

3

4

5

 

1

-

-

-

-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ на МОН України на 2013-2014 н.р.

( станом на 01.10.2013)

Місто, район

Українська мова та література

Російська мова (зарубіжна)

Зарубіжна література

Історія

Фізика

 

 

Математика

Основи інформатики

Хімія

Біологія

Англійська мова

Німецька мова

Музика

французька

Фізкультура, ДПЮ

Технічна(обслуговуюча праця)

Початкове навчання

Психолог

Педагог-організатор

Вихователі ГПД

ОТМ

Креслення

Вихователь ДНЗ

Географія

Музичний керівник

Заступник директора з НВР

Кер.гуртка

Соціальний педагог

ВСЬОГО:

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Наслідки комплектування 2011-2012 навчальний рік( плинність кадрів за 2010-2011 навчальний рік)

Назва міст та районів

Всього пед..праців. в освітніх закладах

Всього звільнилося

За власним бажанням

Мол.спец.(стаж до 3-х років)

Пенсія за вислугою

Пенсія за віком

Інші причини

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

13

1

1

-

-

1

-

 

 

 

 

Інформація про директорів закладів освіти в 2013-2014 н.р.( станом на 01.10.2013р.)

№ п/п

Назва міст та районів

всього

З них жінок

Викладають предмети

 

Освітній рівень

 

За віком

Кількість пенсіонерів

 

Педагогічний стаж

 

Стаж роботи на посаді

Спеціаліст

(магістр)

Бакалавр

Молодший спеціаліст

Середня спеціальна

До 30 років

31-40 р.

41-50 р.

51-55 р.

Понад 55 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

1.

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про заступників директорів закладів освіти в 2013-2014н.р.

№ п/п

Назва міст та районів

всього

З них жінок

Викладають предмети

 

Освітній рівень

 

За віком

Кількість пенсіонерів

 

Педагогічний стаж

 

Стаж роботи на посаді

Спеціаліст

(магістр)

Бакалавр

Молодший спеціаліст

Середня спеціальна

До 30 років

31-40 р.

41-50 р.

51-55 р.

Понад 55 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

1.

Юр’ївської ЗОШ І – ІІ ступенів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Інформація про завідувачах ДНЗ в 2013—2014 н.р.

№ п/п

Назва міст та районів

всього

З них жінок

Викладають предмети

 

Освітній рівень

 

За віком

Кількість пенсіонерів

 

Педагогічний стаж

 

Стаж роботи на посаді

Спеціаліст

(магістр)

Бакалавр

Молодший спеціаліст

Середня спеціальна

До 30 років

31-40 р.

41-50 р.

51-55 р.

Понад 55 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про директорів позашкільних закладів в 2013-2014н.р.

№ п/п

Назва міст та районів

всього

З них жінок

Викладають предмети

 

Освітній рівень

 

За віком

Кількість пенсіонерів

 

Педагогічний стаж

 

Стаж роботи на посаді

Спеціаліст

(магістр)

Бакалавр

Молодший спеціаліст

Середня спеціальна

До 30 років

31-40 р.

41-50 р.

51-55 р.

Понад 55 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

До 3 р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 


 

 

Освітній рівень педагогічних працівників

загальноосвітніх навчальних закладів

Юр’ївської ЗОШ І –ІІ ступенів

Навчальні роки

Загальна кількість педагогічних працівників

Повна вища освіта

%

Молодший спеціаліст

%

2007-2008

12

 

10

83

1

8

2008-2009

11

 

8

73

2

18

2009-2010

12

 

9

75

1

8

2011-2012

 

2013-2014

12

 

13

8

 

8

72

 

62

1

 

3

8

 

23

 

 

 

Житло для педагогічних працівників області

 

Юр’ївської ЗОШ І –ІІ ступенів

 

Роки

Перебувають на квартирному обліку на початок року

Виділено квартир

Виділено кімнат у гуртожитку

Виділено кредити під забудівлю

2008

-

 

-

-

-

2009

-

 

-

-

-

2010

2011

-

-

--

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість педагогічних та науково-педагогічних

працівників закладів освіти району(міста) в 2013-2014 н.р.

 

Юр’ївської ЗОШ І –ІІ ступенів

Загальноосвітні

школи та загальноосвітні інтернати

І ступеня

-

І-ІІ ступенів

13

І-ІІІ ступенів

-

Дошкільні навчальні заклади

-

Позашкільні навчальні заклади

-

Професійно-технічні навчальні заклади

-

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

-

ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації

-

Вечірні школи

-

Спеціальні школи-інтернати

-

Санаторно-лісні школи МОЗд.України

-

Школи при колоніях

-

ВСЬОГО:

13

 

 

Участь в навчально-виховному процесі

вчителів пенсійного віку та молодих спеціалістів

Юр’ївської ЗОШ І –ІІ ступенів

Навчальні роки

Кількість педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл

З них пенсіонерів

( кількість/відсоток)

Молоді спеціалісти зі стажем роботи до 3 років

( кількість/відсоток)

2007-2008

12

 

2/17

1/8

2008-2009

11

 

3/27

2/18

2009-2010

12

 

3/25

2/17

2011-2012

2013-2014

12

13

3/25

4/31

2/17

3/23