Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Схема самоврядування

 Організаційна модель учнівського самоврядування
1.Рада піонерської дружини:
-Рада п/з "Берегиня","Помагай","Червона калина","Лідер","Лелечата".
2.Рада друзів малюків:
-1-4 класи;
 
3.Учнівський комітет:
-Навчальна комісія;
-Штаб ІЗУ;
-Санітарна комісія;
-Господарча комісія;
-Редколегія;
-Комісія дисципліни і порядку;
-Спортивно-масова комісія;
-Культурно-масова комісія. 
 

 

Інформація

 

про обраного уповноваженого з прав дитини та організацію діяльності комітету по  захисту прав дітей «Закон один…»

в  Юр’ївській  ЗОШ І-ІІ ступенів

​1.

П.І.П

2. ​

Дата  народження​

 

3.

Навчальний заклад​

​Юр’ївська ЗОШ І-ІІ ступенів

4.​

Клас

5.​

Додаткова інформація (досвід, навички, захоплення тощо)​

​Волонтер, член спортивної секції з волейболу, активна учасниця громадського життя школи.

      

                           Директор школи                                  А.І.Ткаченко   

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ З ПРАВ ДІТЕЙ ( ДИТЯЧИХ ОМБУДСМЕНІВ «Закон один..»)  Юр’ївської ЗОШ І ступеня

І. Загальні положення.

1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

II. Мета та основні завдання Уповноваженого

2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. 2. Основні завдання Уповноваженого:-  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у с.Юр’ївка;

 -  підвищення поінформованості дітей та громади села про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;

-  моніторинг стану дотримання прав дітей ;

-  вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади села до проблем дітей;

-  надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

III.  Права і обов'язки Уповноваженого.

3.2. Уповноважений має право:

3.2.1. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

3.2.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

3.2.3. Звертатись  в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством  прав;

3.2.4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями;

3.2.5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

3.2.6.    Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше, ніж один раз на місяць перевіряти роз­ташовані у школі скриньку звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів;

3.2.7.    Звертатись до виконавчого комітету сільської ради, відділів та управлінь, депутатів  сільської  ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів.

3.3.   Обов'язки Уповноваженого .Уповноважений зобов'язаний:

3.3.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

3.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

3.3.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

ІV. Набуття та припинення повноважень.

4.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у с. Юр’ївка, виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір.

Дитячі    омбудсмени «Закон один…»

Юр’ївської ЗОШ І ступеня

                                                                                                                  

Дитячий омбудсмен – це громадський представник прав дітей в місцевій владі, а також в державних органах - всюди, де потрібно захищати права дітей.

Що може дитячий омбудсмен?

За допомогою омбудсмена захисту прав дітей у багатьох країнах діти вперше отримали можливість самостійно подавати скарги про порушення їх прав. Серед низки проблем, з якими працює омбудсмен при розгляді індивідуальних скарг , виділяються такі:

• погане ставлення до дитини в сім'ї;
• всі види насильства;
• проблеми в школі;
• дискримінація дітей;
• проблеми, що виникли в результаті розлучення батьків;
• відсутність або обмеженість доступу до засобів масової інформації,
• проблеми дітей, що живуть у закладах опіки або знаходяться в конфлікті з законом.


Мета діяльності дитячих омбудсменів «Закон один…» Юр’ївської ЗОШ І ступеня

 

Ефективний захист прав дітей, які проголошені Конвенцією ООН про права дитини, 
КонституцієюУкраїни, законами України та міжнародними договорами України.

 

Основні завдання:

 

• сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у Юр’ївській ЗОШ І-ІІ ступенів; 
• підвищення поінформованості дітей та громади села про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;
• моніторинг стану дотримання прав дітей в селі;
• вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставленні громади села до проблем дітей;
• надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів влади та правоохоронних органів.

Основні програми,
які здійснюють дитячі омбудсмени 
«Закон один…» Юр’ївської ЗОШ І ступеня

 

- «Молодь проти корупції».
- «Безпека дітей в Інтернеті».
- Робота зі зверненнями  щодо порушень прав дітей села.
- Контроль за дотриманням законодавства, що стосується прав дітей.